Tegyünk együtt az álhírek ellen!

Az “Együtt a Dezinformáció Ellen” projekt keretében civil és szakmai szervezetek együttesen lépnek fel egy országosan zajló online és offline kampány keretében a magyar oktatási rendszerben tapasztalható, kiemelten a szegregációval kapcsolatos félretájékoztatással szemben. 

A civil és szakmai szervezetek a Civil Kollégium Alapítvány koordinálásával rövid videókat készítenek az oktatással kapcsolatos álhírekről, interaktív online játékot fejlesztettek, valamint személyes workshopokat szerveznek roma gyerekekkel, szülőkkel, tanárokkal, és civilek bevonásával egyaránt. 

Ezen események központi eleme a dezinformációk/álhírek azonosítása, valamint az oktatási rendszert érintő dezinformációkkal kapcsolatos alapvető információk megszerzése. Emellett a program képessé szeretné tenni a résztvevőket, hogy történetüket bizonyítékokon alapuló információkkal mutassák be, különös tekintettel az oktatási rendszer problémáira, azon belül is a magyar oktatási rendszer szegregációs tendenciáira.

𝗔 𝗸𝗮𝗺𝗽𝗮́𝗻𝘆 𝗰𝗲́𝗹𝗷𝗮𝗶 𝗮 𝗸𝗼̈𝘃𝗲𝘁𝗸𝗲𝘇𝗼̋𝗸:

  • figyelemfelkeltés szülők és fiatalok körében;
  • az érintett gyerekek és  szülők felvértezése a dezinformáció és a szegregáció elleni küzdelemre;
  • figyelemfelkeltés a fiatal felnőttek körében a dezinformáció és a szegregáció elleni összefogás érdekében;
  • a magyar közvélemény figyelmének felhívása a dezinformáció veszélyeire és kihívásaira.
  • figyelemfelkeltés a romák és a speciális igényű gyermekek szülei körében;

A program megvalósulását az ECAS és az Európai Unió támogatása tette lehetővé.

Partnereink:

A Civil Kollégium Alapítvány 1994 óta közösségek létrehozásán és megerősítésén dolgozik, cselekvő állampolgárokat képez, felruházza őket a változtatás képességével.

Képezzük, mentoráljuk, szakmailag és —  lehetőségeinkhez mérten — anyagilag támogatjuk az állampolgári  szerveződéseket, amelyek helyi és esélyegyenlőségi ügyek mentén jönnek létre.
Az általunk támogatott közösségek sikerei jól mutatják: az élet bármely területén elérhető változás!

A Political Capital 2001-ben alapított független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet, amely nem kötődik
sem párthoz, sem kormányzati szervezethez. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerünk révén intézetünk Magyarország és a kelet-közép-európai régió egyik legbefolyásosabb agytrösztjévé nőtte ki magát. Célunk, hogy párbeszédet generáló rendezvényeinkkel, politikai elemzéseinkkel, kvantitatív és kvalitatív kutatásainkkal:

               – hozzájáruljunk a politikáról való kritikus gondolkodáshoz, a politika jobb megértéséhez,
               – elősegítsük az ismereteken és tényeken alapuló politikaformálást és közbeszédet,
               – olyan politikai témákat emeljünk be a közbeszédbe, amelyeknek – közvetlenül vagy közvetve – komoly hatása van az állampolgárok mindennapi életére.

A Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő szervezet, közhasznú egyesület, amely az emberi méltóságot védelmezi a jog és nyilvánosság eszközével. Segítséget nyújtunk menekülőknek, fogvatartottaknak és hatósági erőszak áldozatainak. A civil szervezetek, mint a Magyar Helsinki Bizottság is, fontos ellensúlyai a mindenkori hatalomnak: fellépünk az emberi jogok és a jogállam védelme érdekében. A magyar kormány azonban évek óta a nyilvánosságban és jogi eszközökkel is támadja a civil szervezeteket, így próbálva elhallgattatni bennünket, és ellehetetleníteni a munkánkat.

Az Emberség Erejével küldetése, hogy szerepet vállaljon egy mindenki számára élhető, demokratikus társadalom építésében, ahol az emberi jogok és az esélyegyenlőség érvényesülnek.
 Az EEA 14 éve foglalkozik állampolgári neveléssel, ez magában foglalja a diákok és fiatalok emberi jogi oktatását, a velük dolgozó szakemberek módszertani támogatását és a nyilvánosság figyelmének felkeltését emberi jogi témák iránt. Az elmúlt években online- és társasjátékokat, kézikönyveket, infografikákat, virtuális játszóteret, videókat készítettünk, amelyek közül néhány elismerésben is részesült (Innomax-díj, Edison100). Emberi jogi nevelési programjainkkal évente 3-500 diákot érünk el.
Az Alapítvány 2017 óta foglalkozik civil szervezetek és csoportok kapacitásfejlesztésével. Alapítványunk megközelítése összekapcsolja a pénzbeli támogatást a mentorálással, képzéssel és kommunikációs tevékenységekkel. A kapacitásfejlesztéssel az EEA segíti a civil szervezetek fejlődését, hogy szélesítsék bázisukat és támogatói körüket és sikeresen mozduljanak el a fenntarthatóság irányába.

A Tanítanék Mozgalom az oktatás és nevelés összes szereplője (diákok, szülők, pedagógus és nem pedagógus oktatási intézményben dolgozók, ill. maguk az intézmények) valamint az oktatás ügye mellett szolidaritást vállaló, szélsőséges nézetektől mentes magánszemélyek és civil szervezetek számára nyitott, pártpolitikától független, szakmai elvek alapján építkező szerveződés.

A Kovász Közösség keresztény hívőkből álló, hálózatosan felépülő közösségszervező csoport. Célunk, hogy egyházainkat helyi és össztársadalmi kérdésekben együtt gondolkodásra, összefogásra és aktivitásra buzdítsuk. Helyben a gyülekezetek tagjait felelősségvállalásra, a szolidaritás és irgalom aktív cselekedeteire hívjuk; országosan pedig a társadalmi és környezeti igazságosság rendszerszintű kérdésein dolgozunk. Hidakat építünk, ökumenikus, lelki, integratív alapokon, hogy akik eddig ellenségnek látták egymást, megtalálják a közös értékeket és ügyeket, amelyeken el tudnak kezdeni együtt dolgozni.

A Nyomtass te is! mozgalom célja, hogy eljuttassa a független sajtó híreit azokra a kistelepülésekre, ahol az emberek – szinte kizárólag – a kormányzat által befolyásolt médián keresztül tudnak tájékozódni. A Nyomtass te is! hetilap egy fekete/fehér, egyetlen A4-es papírlap két oldalára nyomtatott kiadvány, melyet középen kettéhajtva egy négyoldalas újságot kapunk. Ezt az újságot terjesztik önkéntes aktivisták minden héten 5 éve. Eddig több, mint 2000 településre, több, mint 6 millió emberhez juttatjuk el a a kormányzat által elhallgatott vagy meghamisított híreket. A Nyomtass te is! az eDemokrácia Műhely Egyesület projektje.

 

A Lakmusz egy olyan szerkesztőség, ahol elsősorban tényellenőrzéssel foglalkozunk: figyeljük, milyen állítások terjednek a nyilvánosságban, és azt vizsgáljuk, vannak-e ezek mögött tények, bizonyítékok, adatok. A Lakmusz 2022 januárjában, egy európai uniós pályázat eredményeként jött létre. A pályázaton egy nemzetközi konzorcium nyert, amelyet a francia AFP hírügynökség vezet, része a Magyar Jeti Zrt. (a Lakmusz, a Qubit és a 444 kiadója) és a médiakutatókat tömörítő Media Universalis Alapítvány. Bővebb információ a projektről, a módszertanunkról és a Lakmusznál dolgozó újságírókról itt található!